Služby

Implementaci odsávacího nebo filtračního systému předchází zjištění potřeb klienta, analýza škodlivin, výběr správné technologie a samotný návrh řešení. Všechny tyto postupy vedou k tomu, aby s příchodem systému odešly všechny prachové a nebezpečné částice z vašeho provozu pryč.

Pro správné zavedení odsávacího systému zajišťujeme:

Projektování řešení

Navrhneme a kromě 2D projektů vám pomocí 3D technologie (resp. BIM) vymodelujeme kompletní systém odsávání a filtrace, který odpovídá přesným kritériím vašeho provozu. Díky simulaci 3D modelu dokážeme optimalizovat návrh do takové míry, že při implementaci vysokotlakého systému nás nic nepřekvapí a zavedení proběhne přesně podle plánu.

Prevence proti výbuchu

Pokud se v provozu vyskytují výbušné látky, vypracujeme dokumentaci o prevenci proti jejich výbuchu a podle ní navrhneme bezpečný systém odsávání a filtrace. Pokud nevíte, jaké nebezpečné látky se ve vašem pracovním prostředí nacházejí, pomocí laboratorního rozboru je identifikujeme. Řešení s certifikací ATEX splňují potřeby klienta i požadavky legislativy.

Analýza škodlivin

Pro analýzu prostředí nemusíte vyhledávat žádné specialisty. Kromě standardních měření prachu a chemického zatížení se postaráme i o mikrobiologické měření pro identifikaci bakterií, plísní a kvasinek.

I díky tomu dokážeme odhalit příčinu defektů na výrobcích, například v automobilovém průmyslu, a zajistit ještě vyšší úroveň ochrany zdraví lidí.

Důraz na energetickou úsporu systému

Ekologie ani úspora vašich nákladů na provoz nám nejsou lhostejné. Návrh odsávacího a filtračního systému realizujeme na míru, takže žádné zařízení z naší dílny není zbytečně předimenzované a nestojí vás peníze navíc. S důrazem na efektivnost pracujeme už od prvního kroku návrhu.

Zohlednění souvislostí

U klientů, kteří již systém odsávání a filtrace mají a potřebují ho modernizovat, provádíme například kouřové zkoušky, měření průtoků, tlaků a konzultace.

Aby se efektivita zavedeného řešení zvýšila, někdy stačí změnit jen umístění odsávání vůči vzduchotechnice nebo jinému systému odvětrávání. Někdy dokonce stačí jen upravit nebo změnit koncový prvek systému.

O účinnosti systému odsávání a filtrace nerozhoduje jen nejdražší komponent, ale často i ta nejmenší a zároveň nejlevnější část, kterou může být právě koncový prvek systému.

Vzdálený monitoring

Zařízení Dustcontrol dokážeme vybavit čidly pro měření teploty, tlaku, motohodin či jiných důležitých ukazatelů. Data z nich přeneseme do našeho cloudového informačního systému pomocí bezdrátového propojení (Sigfox, GSM, atd.). Hodnoty zobrazené v reálném čase jsou pro nás i klienta snadno dostupné z jednoho společného místa.

Ke všem údajům se dokážeme dostat kdykoliv a odkudkoliv, což šetří nejen náš čas, ale hlavně vaše náklady na servis. Pomocí umělé inteligence a cloudového informačního systému poskytujeme prediktivní údržbu, která dokáže předcházet výpadkům zařízení.

Díky ní si totiž můžete naplánovat odstávku zařízení kvůli servisu. Kromě druhu opravy umíme predikovat i náklady spojené se systémem či plánování zásob zboží, který je potřebný na jeho provoz.

Komplexní servis

O odsávací a filtrační systémy se staráme i po zavedení do provozu. Sladíme servisní předpis výrobců s vaším provozem a také díky prediktivnímu servisu vám ušetříme náklady na servis, prodloužíme životnost zařízení a zajistíme jejich efektivnost. A v neposlední řadě udržíme prostředí bezpečné pro lidi i výrobu.

Máte zájem využívat systém odsávání nebo filtrace vzduchu?
Napište nám!