1
Riziko představují nejmenší částice

Prach viditelný pouhým okem je větší než 10 μm, ale hlavní zdravotní riziko představují částice o rozměrech menších než 10 μm a 2,5 μm. Zatímco větší částečky se zachytí v průdušnici, prach menší než 5 μm se dokáže usadit v plicích a proniknout až do krevního oběhu.

2
Jemný prach zkracuje život o 8 měsíců

Zvýšená prašnost vede k podráždění očí, nosu, hrdla a bolestem hlavy. Prvotní příznaky sice přejdou, ale pobyt v prostředí s miniaturními prachovými částicemi se projevuje i ve zvýšené úmrtnosti na onemocnění dýchací a srdečně-cévní soustavy.

Nebezpečný oxid křemičitý pod mikroskopem
3
Příznaky choroby plic už po 10 letech

Pobyt v prašném prostředí ztěžuje práci, ale dech vám sebere i dlouho po jejím skončení. Silikóza či chronická obstrukční plicní nemoc jsou onemocnění, která se projevují jako běžné nachlazení, ale po letech vedou k nenávratnému poškození plic.

4
Venkovní vzduch není nejčistější

Už dávno neplatí, že venkovní vzduch je nejkvalitnější. I čerstvý vzduch může dosahovat vysokých hodnot zatížení škodlivými látkami, a to až do takové míry, že nevyhovuje podmínkám pro přívod do prostorů kanceláří ani průmyslových továren.

Znečištění ovzduší nastává v případě, kdy koncentrace látky nebo látek ve vzduchu překročí určitou koncentraci a začne představovat zdravotní riziko. Termín PM (pevné částice) je mezinárodně používán pro klasifikaci velikosti částic.

PM10 označuje částici menší než 10 µm.
PM2.5 označuje částici menší než 2,5 µm.

Chráňte zaměstnance před těmito hrozbami

Vyberte si systém pro filtraci vzduchu ve vaší firmě

Centrální odsávání

Pošlete prach, aerosol nebo kouř na jednosměrnou cestu bez možnosti návratu. V některých případech se vrátit může, ale jen ve vyhovující kvalitě. O odstranění prachových částic z výrobních pracovišť se postará centrální odsávací systém, který je oproti běžným systémům menší, nenáročný na obsluhu a účinnější. A to i při malém objemovém průtoku.

Centrální odsávací systém čistí pracovní prostředí komplexně. Odsáté nečistoty odvádí do sběrné nádoby, která se díky malým rozměrům vejde do strojovny nebo přímo do výroby. V případě potřeby však můžete využít i kontejner o objemu 20 m³. Systém centrálního odsávání Dustcontrol je škálovatelný, takže ho můžete rozšiřovat do dalších provozů, nebo ho dokonce využívat jako centrální vysavač na uklízení pracovišť.

Nahlédnout do centrály

Mobilní odsávání

Nečekejte, až se nečistoty v ovzduší rozšíří po celém provozu či výrobní hale. S mobilním odsávacím zařízením se dostanete i na místa, kde škodlivý prach vzniká. Mobilní odsávání kromě ovzduší zlepšuje kvalitu potravinářských či hutních výrobků, pro které jsou i drobné nečistoty velkou hrozbou.

Říká se, že co je malé, to je šikovné, což pro mobilní odsávací systémy Dustcontrol platí dvojnásob. Navzdory menším rozměrům pracují stejně účinně jako centrální systémy. Na rozdíl od velkých systémů je však můžete přenášet spolu se stroji nebo si upravit účel jejich využití podle potřeby.

Seznámit se s detaily